WPQR – pro zajištění požadavků managementu kvality svařování

Potřebujete zajistit inspekci WPQR ve Vaší firmě? HBT WELD s.r.o. zajišťuje nejen zkoušky svářečů, ale i inspekci WPQR pro vaše firemní požadavky pro vystavení správných WPS.

Hlavním cílem WPQR je otestovat svařované výrobky pomocí různých metod, čímž zajistíte požadovanou kvalitu svarů a výrazně snížíte riziko možných závad a havárií. Certifikaci svařování WPQR doporučujeme všem firmám, které chtějí zajistit konzistentní kvalitu svých svařovaných výrobků a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Nabízíme zpracování a inspekci postupu svařování WPQR dle těchto norem:

  • ČSN EN ISO 15613
  • ČSN EN ISO 15 614-1
  • ČSN EN ISO 15 614-2
  • ČSN EN ISO 15 614-12
  • ČSN EN ISO 14555

Dle požadavků kvalifikace postupu svařování se odvíjí i postup inspekce

Co získáte na základě certifikace

  • Zajistíte odpovídající kvalitu svarů
  • Minimalizujete riziko závad a havárií
  • Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků
  • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními

Pro další informace k inspekci WPQR nás neváhejte kontaktovat.

Taktéž provádíme přípravu firem na systémové certifikace. V rámci přípravy certifikace na klíč provádíme kompletní analýzu potřebných WPQR pro dostatečné pokrytí rozsahu platných WPS pro Vaši výrobu.