Virtuální svařování

Virtual Welding – výuka budoucnosti

Výuka, které patří v oblasti svařování budoucnost, má svoje jméno: Fronius Virtual Welding. Účastníci této výuky mohou nyní absolvovat výukové lekce sice virtuálně, avšak za podmínek, které navozují dojem reality. Mnoho podniků čelí nedostatku kvalifikovaných svářečů. Metoda Fronius Virtual Welding představuje krok ke zvýšení atraktivity tohoto oboru podpořený inovativní technologií.  Začátečníci se zde mohou seznámit bez jakýchkoliv předchozích znalostí se svařováním  v podmínkách, které tuto činnost reálně imitují, přičemž nepodstupují žádné riziko a mají přitom k dispozici ergonomicky tvarované hořáky, typické svařované díly a nastavitelné svařovací parametry.

Učit se při výuce

Tak zvaný „duch“ (tedy „virtuální instruktor“) informuje adepta svařování o tom, jakou by měl dodržovat optimální svařovací rychlost, vzdálenost špičky hořáku od obrobku a jaký úhel náklonu hořáku. Barevné signály fungující na principu semaforu spolu s reálným zvukem provázejícím svařovací proces zprostředkovávají adeptovi v reálném čase příslušnou odezvu a ukazují mu všechny odchylky od správného postupu. To mu umožňuje provádět okamžitou korekci procesu.

„Svářeč-začátečník“ se tímto postupem učí svému řemeslu krok za krokem, aniž by ho tato výuka nadměrně zatěžovala a získává přitom postupně technický cit pro nastavování parametrů.  Tato promyšlená didaktická struktura výuky je zárukou její konzistentní a vysoké úrovně.

Připojený glosář spolu s funkcí nápovědy plní pro účastníka výuky funkci příručky, do které může nahlédnout kdykoliv to bude potřebovat.

 

Aktualizace

Aktualizace, které lze stáhnout online, zajistí uživateli přístup k nejnovějším výukovým souborům, čímž mu umožní snadný a rychlý přístup k novým tréninkovým úkolům. Existuje rovněž možnost vytvořit si vlastní individuální tréninkové úkoly. Ty pak konfiguruje a řídí centrální řídící jednotka (Master). Jednotlivé terminály komunikují mezi sebou prostřednictvím serverové struktury.

Software, které je při uvedení na trh k dispozici v 6 základních jazykových verzích (četina, angličtina, francouzština, němčina, španělština a italština) umožňuje snadnou aplikaci této výuky v řadě zemí a států.

Průběžná výměna informací

V případě potřeby lze využít online podpory, která je k dispozici po celých 24 hodin. Dojde-li k výskytu  závady v činnosti systému, je neprodleně odeslána emailem zpráva příslušnému administrátorovi sítě a na středisko podpory System Support. Stejně jako u všech ostatních produktů společnosti Fronius, využívají i zde zákazníci prostřednictvím VSP-týmů možnosti celosvětově rozšířené servisní sítě Fronius. Všechny výsledky výuky se automaticky zálohují a archivují, čímž chrání systém uživatele před nepříjemným „překvapením“ v podobě nečekané ztráty dat. Uložená data je možno kdykoliv vyvolat, což zajišťuje trvalou možnost jejich dokladování.

Měřitelnost výsledků

Pedagogicky promyšlený bodovací systém umožňuje neustále porovnávat výsledky výuky a poskytuje tak možnost jejich transparentního a pro všechny spravedlivého hodnocení. K tomuto hodnocení také napomáhá automaticky generované pořadí výsledků. Výsledkovou listinu lze kdykoliv vyvolat a dosažené výsledky vzájemně porovnávat, což zvyšuje angažovanost a motivaci účastníků výuky.

Hospodárnost

Používání systému Virtual Welding přináší značné snížení nákladů: jedná se až o 25% úspory na materiálu a zdrojích, což umožňuje školiteli soustředit se na podstatnější záležitosti. K tomu ještě přistupuje možnost finančně nenáročné aktualizace softwarové výbavy a modulárního doplňování zkušebních vzorků, což obojí zajišťuje, že bude výuka vedena v souhlase s nejnovějšími technickými standarty. Sestava Fronius Virtual Welding se dodává ve 2 verzích: jako stacionární terminál nebo jako kompaktní, v transportním kufru uložená sestava určená pro mobilní použití.

 

 

Poptat službu