Inspekce WPQR

Hlavním cílem WPQR je otestovat svařované výrobky pomocí různých metod, čímž zajistíte požadovanou kvalitu svarů a výrazně snížíte riziko možných závad a havárií. Certifikaci svařování WPQR doporučujeme všem firmám, které chtějí zajistit konzistentní kvalitu svých svařovaných výrobků a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Nabízíme zpracování a inspekci postupu svařování WPQR dle těchto norem:

 • ČSN EN ISO 15613
 • ČSN EN ISO 15 614-1
 • ČSN EN ISO 15 614-2
 • ČSN EN ISO 15 614-12
 • ČSN EN ISO 14555

Dle požadavků kvalifikace postupu svařování se odvíjí i postup inspekce

 • Nedestruktivní zkoušky
  • Vizuální metoda
  • Kapilární metoda
  • Metoda vířivých proudů
  • Ultrazvuková metoda
 • Destruktivní zkoušky
  • Tahová zkouška svarového spoje
  • Příčná zkouška tahem
  • Podélná zkouška ohybem
  • Příčná zkouška ohybem
  • Nárazová zkouška
 • Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení
  • Makroskopická zkouška
  • Posouzení tvrdosti
  • Prověření lomového chování svarového spoje
  • Zkouška vrubové pevnosti
  • Zkouška odolnosti vůči korozi
  • Metalografická zkouška
  • Zkouška mikrostruktury
  • Zjištění množství feritu – stanovení Feritového čísla.

Co získáte na základě certifikace

 • Zajistíte odpovídající kvalitu svarů
 • Minimalizujete riziko závad a havárií
 • Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků
 • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními

Pro další informace k inspekci WPQR nás neváhejte kontaktovat.

Taktéž provádíme přípravu firem na systémové certifikace. V rámci přípravy certifikace na klíč provádíme kompletní analýzu potřebných WPQR pro dostatečné pokrytí rozsahu platných WPS pro Vaši výrobu.

Poptat službu