Seabery SOLDAMATIC – rozšířená virtuální realita svařování

Postupem doby a vývojem digitalizace procesů i vzhledem k nárůstu cen materiálů se klade vysoký důraz na školení svářečského personálu. Virtuální realita napomáhá začínajícím svářečům osvojit si základy technologie svařování v rozšířené virtuální realitě od teorie k praktické zkoušce. Během virtuálního výcviku nedochází k velkému množství spotřebovaného základního, přídavného ani spotřebního materiálu. Simulátor lze použít ve třech stupních obtížnosti – Začátečník, Pokročilý, Expert – to zajišťuje samozřejmě dlouho známé pořekadlo ,,těžko na cvičišti, lehko na bojišti,,. Po absolvování virtuálního tréninku se značně zlepšuje připravenost svářečů ke zkouškám.

Propojením několika simulátorů lze vytvořit celou výukovou místnost, kdy vedoucí lektor může online sledovat progres žáků jak v teoretické, tak praktické části, proto je simulátor vhodný pro střední a odborné školy, školící a učňovská střediska ale i vysokoškolské univerzity. Simulátor SOLDAMATIC od firmy Seabery využívá reálné svařovací hořáky pro technologii MIG/MAG, TIG i obalenou elektrodu, upravené pro virtuální svařování. Samozřejmostí je seznámení posluchačů s problematikou WPS.

Na simulátoru SOLDAMATIC lze svařovat ve všech polohách a všemi dostupnými technologiemi svařování. V případě potřeby lze vytvořit specifické svařence na zakázku. Firmy mohou tedy např. na vstupním pohovoru ověřit zručnost svářečů na virtuálním svařenci se kterým se v budoucnu v samotné výrobě svářeč setká.

V případě zájmu můžeme zajistit předvedení svařovacího simulátoru přímo u Vás.