Externí svářečský dozor – pro splnění požadavků pro certifikaci

V případě zájmu jsme pro Vás schopni zajistit služby externího svářečského dozoru v souladu s ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Svářečský dozor je nutný pro splnění požadavků pro certifikaci norem:

V oblasti řízení managementu kvality ve svařování

 • ČSN EN ISO 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-3 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-4 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost

V oblasti provádění ocelových konstrukcí

 • ČSN EN 1090-1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
 • ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
 • ČSN EN 1090-3 – Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

Svářečský dozor je odpovědný:

 • za bezpečnost provedených svarových spojů. návrhy technologie a souvisejících procesů ve výrobě
 • za úplnost a správnost dokumentace souvisejících se svařováním (pWPS, WPQR, WPS), což stvrzuje svým podpisem a osobním razítkem
 • za správnou a odpovídající kvalifikaci svářečského personálu
 • za návrh materiálů pro svařence
 • za správnost návrhu přídavných materiálů
 • za správný technologický postup výroby
 • za kompletní a vyhovující dokumentaci ke svařeným výrobkům
 • za posouzení technologičnosti konstrukce svařovaného výrobku dle technických dodacích podmínek výrobku a dle dílčích bodů kontraktu k výrobku (objednávka, smlouva)
 • za návrh a řízení kontroly svařovaných výrobků aj.