Tříosé polohovadlo WPD 1500

Tříosé polohovadlo WPD 1500

Značka: AVP

Tříosá rotační polohovadla typu WPD jsou určena pro částečnou i plnou automatizaci a následující postupy svařování : MIG-MAG, TIG, PLAZMA a svařování pod tavidlem. Možnost náklonu je elektromotorová, nebo v případě zdvihu hydraulická. Kruhový pohyb je elektromotorový s plynule nastavitelnou rychlostí. Tato polohovadla umožňují práci ve třech osách rotace-náklon-výška.

ČINNOST POLOHOVADLA WPD 1500 :

Pomocí přepínače GS1 zapneme polohovadlo. S přepínačem S1 zapneme lokální otáčení pracovní plochy a zvolíme požadovaný směr otáčení. Potenciometrem P1 nastavíme požadovanou rychlost otáčení. Rotace pracovní plochy se zastaví, pokud je přepínač S1 ve střední poloze. Přepínačem S2 zapneme náklon pracovní plochy (přepínač je přepnutý na levou stranu), nebo zdvih pracovní plochy (přepínač je přepnutý na pravou stranu). Požadovanou výšku, nebo náklon pracovní plochy nastavíme tlačítky T3 a T4.

Pokud je přepínač S1 a S2 ve střední poloze můžeme polohovadlo ovládat pomocí dálkového ovladače a pedálu. Při polohování stolu pomocí dálkového ovladače je stále aktivní pouze jedna osa (rotace, náklon a výška). S dalším stiskem tlačítka S7 (čas jedné sekundy) můžeme zaměnit požadovanou osu polohovadla. Osy se mění v tomto pořadí : rotace-náklon-výška-rotace…

Aktivní osu rotace ukazuje signální světlo H2, výšku H3. V případě, že je aktivní rotace, žádné signální světlo nesvítí. Je-li aktivní rotace, můžeme stiskem tlačítka T5 nastavit rotaci vpravo a po stisku tlačítka T6 jí nastavíme směrem vlevo. Pokud se pracovní plocha otáčí, můžeme jí stiskem tlačítka T5, nebo T6 zastavit. Pokud je rotace aktivní, můžeme jí zastavit a znovu zapnout pomocí nožního pedálu. Směr otáčení poté nastavíme na dotykovém displeji. Pracovní plocha se bude otáčet tak dlouho, dokud budeme mít stisknuté nožní ovládání.

Náklon pracovního stolu do pozitivního směru je možno zapnout pomocí tlačítka T5 a zpět poté pomocí tlačítka T6. Pracovní plocha se naklání v rozsahu 0-90º. Koncové pozice jsou omezeny pomocí senzorů. Polohovadlo můžeme zvednout pomocí tlačítka T5 a poté je necháme klesnout pomocí tlačítka T6. Na dálkovém ovladači můžeme vybírat v úvodním oknu : – rychlost otáčení (od 10 do 480 cm/min.) – průměr (10-1000 mm) – doba zrychlení/zpomalení otáčení stolu J1 (0,1 až 9,9 sec) – doba zrychlení/zpomalení náklonu stolu J2 (0,1 až 3,0 sec) – rychlost náklonu stolu (od 18 do 180 <˚ / min)

Dalším stiskem (jedna sekunda) na tlačítko polohovadlo, můžeme změnit aktivní osu polohovadla. Osy se mění v tomto pořadí : rotace-náklon-výška-rotace… Aktivní osu ukazuje okno nad tlačítkem polohovadlo. Vybranou rychlost otáčení ukazuje lineární slider. Se stiskem slideru se zapnou/vypnou maximální otáčky (napájení je znázorněno šipkami).

Směr otáčení polohovadla pomocí pedálu provedeme na dálkovém ovladači stiskem na tlačítko pedál.

 

POPIS OVLÁDÁNÍ WPD 1500 :

V řídící skříni se nachází prvky pro řízení polohovadla, se kterými můžeme polohovat svařenec. Na čelním panelu ovládací skříně se nachází přepínač GS1, který slouží k zapnutí řídící jednotky. Dále přepínače S1 a S2 a T3+T4, pro lokální otáčení, zdvih a náklon stolu, potenciometr P1 pro lokální regulaci rychlosti otáčení. Tlačítko T2 je bezpečnostní tlačítko, tedy centrální STOP. Na čelním panelu je také signální světlo. Na dálkovém ovladači se nacházejí tlačítka pro polohování stolu T5 a T6. Dále je zde tlačítko T7 pro výběr osy a také displej pro nastavení profilu a režimu polohování. Také zde je bezpečnostní tlačítko, tedy centrální STOP.

Nožní pedál slouží pro zapnutí otáčení pracovní plochy.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Maximální zatížení :                          1500 kg

Průměr pracovní plochy :                  1000 mm

Rychlost otáčení pracovní plochy :     0,1 – 1,5 ot./min.

Náklon pracovní plochy :                   motorový

Výkon motoru :                                 0,75 kW, 1400 ot./min.

Příkon :                                             2,5 kVA

Napětí :                                             400 V Frekvence :                                        50 Hz

Rozměry :

Délka :                                              1525 mm

Šířka :                                               1450 mm

Výška :                                              min. 650 mm v dolní poloze a při 0º náklonu

max. 1650 mm v horní poloze a při 90º áklonu

Hmotnost :                                        1200 kg

Žádné soubory ke stažení
Průměr pracovní plochy1000 mm
Nosnost1500 kg
Tříosé polohovadlo WPD 1500
V měsíci dubnu jsme předali tříosé polohovadlo WPD 1500 s nosností 1500 kg. Polohovadlo je vybaveno elektromotorovým náklonem pracovní plochy a její zdvih je zajištěn hydraulicky. ...
Poptat produkt