Separační sprej HPT 200

Separační sprej HPT 200

Značka: HPT

Separační sprej HPT 200 separační sprej slouží k čištění koncových součástí hořáku, zabraňuje přichycení svarového kovu na svařovacích tryskách a povrchu svařence. Separační sprej HPT 200 je rozumným kompromisem mezi klasickým separačním sprejem např. HPT 100 a sprejem keramickým např. HPT 400. Místo keramického prachu, je tento sprej plněn prachem z granulátu, čímž dochází na svařenci k bílé prachové stopě, která velmi brzy vysychá a my tak máme možnost vidět místo, kde byl nástřik aplikován. Další předností je větší a déle trvající ochrana hubic proti klasickému separačnímu spreji.

Rozsah použití

 • Separační sprej HPT 200 neobsahuje silikon, brání svařovacímu rozstřiku na hlavě hořáku, svařence atd.
 • Poskytuje plnou ochranu pro svařování
 • Zvyšuje životnost kontaktních a plynových trysek
 • Rychlá výměna a čištění trysek
 • Vysoká účinnost s nízkou spotřebou přípravku

 

Vlastnosti

 • Bez silikonu a mastnoty, na základě minerálního granulátu
 • Aplikovaná nanesená vrstva separačního spreje HPT 200 zabraňuje rozstřiku svarového kovu vznikajícího při svařování
 • Ulpělý separační sprej HPT 200 je možné po aplikaci z povrchu snadno setřít
 • Povrchy svařovaných dílů jsou trvale ochráněné
 • Před následným barvením svařence je potřebné odstranit ulpělé zbytky separačního spreje HPT 200

Návod k použití Před použitím musí být povrch svařence očištěn od všech nečistot ( olej, mastnota, prach a jiné nečistoty ). Nádobku intenzivně před použitím protřepejte (cca. 2 min.). Nástřik přípravku provádíme ze vzdálenosti 20-30 cm.

Doba použitelnosti Doba použitelnosti separačního spreje HPT je 36 měsíců v originálních uzavřených obalech při teplotě -5 ° C až + 30 ° C

 

 • Naše technické informace jsou určeny k informování zákazníka dle našeho nejlepšího vědomí. Obsah v souvislosti se zpracováním a použitím není právně závazný, jelikož není pod permanentní kontrolou dovozce a výrobce. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou v zájmu zlepšení a pokroku u tohoto výrobku.
Žádné soubory ke stažení
Žádné parametry
Separační sprej HPT 200
Rodina sprejů pod značkou HPT se nám rozrůstá o výrobek HPT 200, který slouží jako separační prostředek při svařovacím procesu. Jedná se o rozumný kompromis mezi klasickým separačn...
Spreje od značky HPT
Jako novinku uvádíme spreje pod naší značkou HPT. Jedná se o technické přípravky, které mají účinně pomáhat v různých sférách pracovní činnosti. Separační spreje HPT 100 mají nezas...
Poptat produkt