Připravujeme : podélný svařovací automat VSV 411

Ve fázi závěrečných prací se nachází podélný svařovací automat VSV 411 s obslužnou lávkou. Automat disponuje délkou podélného svaru 4 m a z tohoto důvodu je vybaven systémem AVC hlídajícím napětí na svařovacím oblouku. Automat je také vybaven pomocným zakládacím vozíkem.

O plně automatický režim stroje se stará nainstalované NC řízení. Legovaná měděná lišta ( CuCrZr ) je vybavena vodním chlazením a „podfukem“ ochranného plynu. Automat má spodní nosnou tyč netradičně v obdélníkovém tvaru z důvodu svařenců čtvercových profilů, které vyrábí budoucí zákazník.

Na automatu bylo instalováno rychlé otočení spodní nosné tyče, které umožňuje přechod na jiný druh svařovací lišty v řádech desítek sekund. Obslužná lávka automatu byla vytvořena na základě definice zákazníkem.  Rychlost a výkon, to je hlavní přednost tohoto mohutného stroje, který opět otvírá další dimenzi automatizace svařování….