Předání svařovacího automatu VSV 101

V měsíci září nás čekala další realizace předání automatu. Tentokrát se jedná o malý automat se svařovací dráhou v délce 1050 mm. Automat je určen pro svařování plechů od tloušťky 0,50 mm do 6 mm a byl dodán v níže uvedené konfiguraci :

 

Podélný svařovací automat VSV 101 /1050

– svařovací délka 1050 mm

– min. průměr trubky Ø 80 mm

– svařovací rychlost od 0,1 – 2 m/min

– tloušťka plechu od 0,50 – 6 mm

– svařovací lišta z měděné legované slitiny

– pneumatické spouštění hořáku, automatický návrat hořáku

– kabelový řetězec

– připojovací napětí a proud 220 V, 600VA

– připojení na vzduch 3/8”, 6 bar

– podest na podavač drátu

– pohyb přes kruhové vřeteno ( VSV 101/1000 ) pro TIG

– pneumatická závora, automatické otevírání závory a upínacích čelistí, pedály pro upínání

– pneumatické spouštění centrovací nápravy s pomocnými prsty ( TIG )

– dodatečná ruka k centrovací nápravě

– uzavřený chladící modul svařovací lišty

 

Automat byl s úspěchem instalován u zákazníka a začleněn do sériové výroby. Zákazník si osadil automat vlastním svařovacím zdrojem a podavačem drátu. Za tímto účelem byla na konci automatu vyrobena atypická plošina. I takovéto úpravy jsou možné ještě před zadáním stroje do výroby.