Dokončení automatu VSV 401

Podélný svařovací automat VSV 401 byl dokončen a je připraven na předání zákazníkovi. Automat byl osazen svařovacím zdrojem FRONIUS Trans Tig 5000 Job G/F a plazma modulem 10 s použitím hlavy ROBACTA PTW 3500 PAP a hořákem ROBACTA W/CB-PAP/TIG-PLAZMA/10 m. Podélné automaty VSV není tedy nutné osazovat pouze TIG svařovacími zdroji, ale s úspěchem zde lze aplikovat i další metody svařování. Dále si zákazník objednal jednoduchou úpravu svaru leštěním po vlastním svařovacím procesu, kdy je svařovaný plech ještě zasunut ke svařovacím automatu.

OZNÁMENÍ HBT weld

Vážení zákazníci,

upozorňujeme Vás, že z technických důvodů bude provozovna v Českých Budějovicích a Strakonicích

dne 4.7.2022

UZAVŘENA